ای به فدای روی ماهت یا صاحب اللوا
شاه تویی حسین شاهت یا صاحب اللوا

جود نشسته سر راهت یا صاحب اللوا
در انتظار یک نگاهت یا صاحب اللوا

برق: سیاهی سپاهت یا صاحب اللوا
رعد: شکوه رعد و جاهت یا صاحب اللوا

یا اباالفضل یا صاحب اللوا…

ماه بلند آسمانی یا صاحب اللوا
رشک اَساطیر جهانی یا صاحب اللوا

قبله گه پیر و جوانی یا صاحب اللوا
مصدر فیض عارفانی یا صاحب اللوا

مأمنی و امن و امانی یا صاحب اللوا
عموی صاحب الزمانی یا صاحب اللوا

یا اباالفضل یا صاحب اللوا…

شورش در اَرض و سمایی یا صاحب اللوا
شیر امیر کبریایی یا صاحب اللوا

اصل رضایت و رضایی یا صاحب اللوا
رمز بهایی و بقایی یا صاحب اللوا

معادل عدل و الهی یا صاحب اللوا
معاون خون خدایی یا صاحب اللوا

ساحل امن و خیمه هایی یا صاحب اللوا
علم به دوش کربلایی یا صاحب اللوا

یا اباالفضل یا صاحب اللوا…

سِیر سُعود کائناتی یا صاحب اللوا
باب حوائج و نجاتی یا صاحب اللوا

مقصد میل مُمکناتی یا صاحب اللوا
چشمه فیض و معجزاتی یا صاحب اللوا

معلم صوم و صلاتی یا صاحب اللوا
اُسوه میزان و صراطی یا صاحب اللوا

تَلَعلُع آب حیاتی یا صاحب اللوا
اوج بلند درجاتی یا صاحب اللوا

محافظ مخدراتی یا صاحب اللوا
جان قتیلَ العبراتی یا صاحب اللوا

یااباالفضل یا صاحب اللوا…