حاج ولی الله کلامی زنجانی | شعر | کجا چو حضرت عباس مرد دیده شده