قطعه استودیویی حتی سکوت با صدای امیر تیموری – مدح امام رضا ع
حتی سکوت در حرم تو عبادت است

اینجا نفس به یاد تو تکبیر می شود

اینجا اگر کبوتر دل آید از بهشت

اطراف گندم تو زمین گیر می شود

بیداری اش به عرش خدا با ملایک است

خوابی که در حریم تو تعبیر می شود

رأفت در آستان تو تفسیر می شود

آهو به یک ضمانت تو شیر می شود

پیش از اجل به خانه ی چشمم قدم گذار

تعجیل کن فدات شوم دیر می شود

 

حتی سکوت در حرم تو عبادت است امیر تیموری

سروده ای در مدح امام رضا ع

دانلود سخنرانی درباره ثواب زیارت امام رضا (ع)