حسن ای شراب شب جنون – شعر میلاد امام حسن – شور مهدی اکبری
که تو ای خروش تن جنون
حسن ای نوای لب جنون
چو لبت بود رطب جنون

 

حاج احمد واعظی/میلاد امام حسن مجتبی(ع)

دیشب به سرم باز هوای دگر : مهدی اکبری