حسن ای که داری از علی نسب

داداش عقیلة العرب

فدای قاسمت آقا

حسن اسم تو شیرین تر از عسل

سفره داری از همون ازل

فدای قاسمت آقا

لا سیف اِلا ذوالفقار تیغ علی حسن بود

مثل یدالله پدرش همیشه اهل فن بود

شیر جمل آخر جنگ تازه توون گرفته

میتازه تو لشکر همه نفسشون گرفته

ای کوه ایمانم حسن ، تویی تو سلطانم حسن

آیه ی قرآنم حسن ، ای جان جانانم حسن

حسن معنی اَحلی من العسل

کرمت همیشه بی بدل

فدای نوکرات آقا

حسن دمه ی جانان سینه زن

دیوونه ها داره خونتن

فدای نوکرات آقا

حی علی خیرالعمل خلاصه میشه با تو

دنیارو هم بهم بدن نمیفروشم نگاتو

نوکری برادرات تو یاد ماها دادی

گرسنگی کشیدی تا نون گدارو دادی

ای کوه امیدم حسن ، برا تو جون میدم حسن

زمین خوردم من هر دفعه فقط تورو دیدم حسن

حسن داداش امیر بی کفن

دم اونایی که بی کسن

مددی یا حسنه

حسن همه با امیدی اومدن

چیزی که تو هروله میگن

مددی یا حسنه

مثل داداش باصفات تو سیدالشبابی

هر کی میگرده دور تو میشه آدم حسابی

اِنقدر تورو دوسِت دارم که باورت نمیشه

حرفای مردم حریف سینه زنت نمیشه

از همه دل کندم حسن ، دور تو میگردم حسن

رفیقام هم مثل خودم دیوونشون کردم حسن