خرابم دعایم کن آقای من – پویانفر – دانلود آهنگ امام زمان

نگو دارم از تو جدا می شوم نگو
بی تو این جا رها می شوم
اگر چه لگد خوردم از این وآن
به عشق تو هردفعه پا می شوم
توهستی ومن خوب حس می کنم
تمام سحرها دعا می شوم

 

دانلود شور پویانفر حس میکنم تو رو

شعر امام زمان : من گریه می‌کنم که مصفا کنی مرا