خلوتم پر شده از خلوت ایوان بقیع – منصور ارضی – شهادت امام جعفر ع

مثل شمعی شده ام بین شبستان بقیع

برسانید کمی تربت ویران بقیع

که شوم زائر آن زائر پنهان بقیع

صبح صادق خبر از گمشده ام می آید

مست زهرا شده ام بوی حرم می آید

حلقه بر گوش شما بودن من کار خداست

رونق اشک سحر بر سر سجاده دعاست

فاطمی بودن ما خیر دعاهای شماست

نوکر خانه تان سینه زن کرب و بلاست

آمدم در بزنم زود جوابم نکنید

نام زهرا به لبم هست خرابم نکنید

ماه شبهای منی و ز تو دستم کوتاه

دست من را تو گرفتی که نیفتم در چاه

کربلا خواستم آقا ز تو این توشه ی راه

سخنت چیست به جز ذکر ابا عبدالله

تو کهنسالترین مرجع دینی آقا

باز هم روضه بخوان خیر ببینی آقا

سنگ این قوم شکست آینه ی هفتم را

خوانده ای زیر لب خود غزل چندم را

دشمن آورده دوباره چه کند هیزم را

آمده تازه کند داغ دل مردم را

دست صیاد تو را در قفست می گیرد

چه شده بین نمازت نفست می گیرد

یک صدا ناله شدی و نشنیدند تو را

ناسزاها به تو گفتند و خمیدند تو را

پیش چشم در و همسایه کشیدند تو را

بی ابا پای برهنه همه دیدند تو را

نیمه شب دست تو را دشمن تو آمد و بست

نیمه شب حرمت تو پیش زن و بچه شکست

بردنت پیکر تو بر در و دیوار نخورد

یا همین پیرهنت بر نوک مسمار نخورد

پهلویت چند لگد در وسط کار نخورد

گذرت خورد به کوچه سر بازار نخورد

پیش چشم حرمت وارد مقتل نشدی

چند روزی سر دروازه معطل نشدی

دود دیدی همه را تار ندیدی اصلا

حرمت را تو گرفتار ندیدی اصلا

پای پر آبله از خار ندیدی اصلا

سنگ اندازی و آزار ندیدی اصلا

بردنت باز در خانه رساندند تو را

وسط مجلس مستی نکشاندند تو را

خلوتم پر شده از خلوت ایوان بقیع

 

امام صادق(ع) دغدغه پاسخگویی به شبهات را داشتند متن سخنرانی شهادت امام جعفر ع

دانلود مداحی منصور ارضی وقتی آن بی صفت از چشم، حیا را انداخت