دارم میمیرم از غمت خون جگرم – نوحه صوتی محرم – مسعود پیرایش
دار میمیرم بزارید منم برم
دارم میمرم چرا موندم تو حرم
عموم رو کشتن توی شیب قتلگاه
عموم رو کشتن زیر تیغ و نیزه ها
عموم رو کشتن پیرمردها با عصا

 

شب هفتم محرم در هیئت صاحب العصر(عج)

به تو دل خوش کردم به تو که آقایی