در جان ها شور و باور میریزد نهضت کربلا
هر دلی دارد بر لب نغمه ی کل یوم عاشورا
پرواز دل عاشورایی سینه شیدایی از بام تو
آغاز سفر مشتاقان نور اهل ایمان با نام تو