در میان بچه ها دختر معروف شد کریمی

در میان بچه ها دختر معروف شد کریمی مداح اهل بیت علیهم السلام محمود کریمی مداحی محرم ۹۸ شب سوم محرم رایه العباس به همراه متن شعر .

در میان بچه ها دخترت معروف شد به قدکمان بچه ها

بی تو ای مهتاب من نیزه باران است هرشب آسمان بچه ها

نه نیفتاده هنوز ناله ی برگر بابا از دهنان بچها

اینچنین تقسیم شد

تو از آن من عمو عباس از آن بچها

خسته می شد هر کجا

جای عمه میشدم من عمه جان بچها

میرود سمت سرت شمر بازی میکند هی با روان بچه ها

تازه با شلاق خود زجر می افتد پس از خولی به جان بچه ها

من ندارم ولی لنکنت دارد زبان بچه ها

ای فدای حنجرت

صبر کن بابای خوبم صبر کن حرف دارم با سرت

شدتش شد بیشتر مشت شد وقتی که سیلی قدرتش شد بیشتر

لحظه لحظه دخترت هی کبودی های روی صورتش شد بیشتر

روی زخم صورتم در خرابه بوسه ات خاصیتش شد بیشتر

بین دختر های شام

اینکه ابرویم شکسته صحبتش شد بیشتر

پشت خرابه دخترکی کج نشسته بود

می خواست تا ادای مرا در بیارود

خدا مرگم بده چه لب های پر از خونی کریمی

پدرجان آمدی بی پیکری که محمود کریمی