دل تو حرمه / شب نزول کرمه

عالم بدونه / جشن ولی نعتمه

سلطان خراسان / برکت خان خراسان

بارون الهی می باره / از تو آسمان خراسان

یا ضامن آهو، مددی یا ضامن آهو

اومد ترانه نفس بارون / دلیل غم دل مجنون

لیلی صد لیلی

والله جون هر چی مرده آقا جون / میخوامت آقا من دلخون

دوست دارم خیلی

یا ضامن آهو، مددی یا ضامن آهو

نور نبوی، همه شوکت علوی / حق جلوه گر از جمال ماه رضوی

جانان رسوله / تموم هستی بتوله

همینو بگم تو حریمش / ابوفاضل اذن دخوله

یا ضامن آهو، مددی یا ضامن آهو

مولا مددی یا ضامن آهو / برده دل و نغمه هو هو

یا حضرت سلطان

مولا به حق چشای پر الماس / منو ببر حرم عباس

یا حضرت سلطان

یا ضامن آهو، مددی یا ضامن آهو

من مست توام / همیشه پا بست توام

عمریه که من / نوکر در بست توام

ای صاحب قلبم / آره دلمو به تو بستم

راست و حسینی بگم آقا / که عبد مادر تو هستم

یا ضامن آهو، مددی یا ضامن آهو

زهرا رمز شب اول قبرم / همه میدونن من اون ابرم

که بر تو می بارم

زهرا بی بی بده همه رو مادر / تو جشن ولادت حیدر

که من به دل دارم

یا ضامن آهو، مددی یا ضامن آهو