دنیا برای سینه زن یه زندونه مداحی سینه زن واحد بهمنی

دنیا برای سینه زن یه زندونه
بهشت بی حسین برام بیابونه
بهشت برای نوکرای تو حسین
همین حسین حسین
تو قلب عاشق
تنها این حبه
جون دادن اقا
زیر این قبه

 

عاشق ترم باتو : بهمنی

سقای کودکان بر لب رسیده جانم+دانلود