دیشب خواب بابامو دیدم دوباره حمید علیمی

دیشب خواب بابامو دیدم دوباره حمید علیمی مداح اهل بیت علیهم السلام مداحی محرم ۹۸ به همراه متن شعر شب سوم محرم مکتب الحسین و دانلود مداحی .

دیشب خواب بابام رو دیدم‌دوباره
نوری بهشتی دیدم بر چهره داره
وقتی به نزدیک بابا رسیدم
دیدم که زخماش خدا چه بیشماره
بابا
بابا برام حرف بزن
پس اکبرت کجاس
بابا برام حرف بزن
انگشترت کجاس
بابا برام قصه بگو
اب اورت کجاس
با با برام قصه بگو
پس اصغرت کجاست
نگاش کرد و به روم خندید
صداش کرد و دلم لرزید
تا روم دید با اون چشمای پر اشکش
به من خندید
منو بوسید منو بوسید منو بوسید
بابا بابا بابا

روی خاک خرابه حمید علیمی

سر بابامو بریدن حمید علیمی