روحی قلبی لدیک
صلی الله علیک
ای سینه زن حسین
رحم الله و الدیک
من از همین پیرهن سیاه
گرفتم آبرو حسین
سفارش مادرمه
تاعمر داری بگو حسین
ای حسینی ترین یابن ام البنین
آرزوی پدر و مادرم رو ببین
کربلا اربعین کربلا اربعین
سیدی یا حسین سیدی یا حسین