روضه شهادت امام جواد ابوالفضل بختیاری

روضه شهادت امام جواد با نوای مداح اهل بیت علیهم السلام ابوالفضل بختیاری به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام برگزار شد.

شما  می توانید صوت روضه امام جواد علیه السلام را از طریق لینک موجود در این مطلب بشنوید و دانلود کنید.

در حجره دست و پا زدنش فایده نداشت

پیچیدن به خویشتنش فایده نداشت
امام رضا جات خالی بود ببینی پسرت چطور دست و پا می زه
مگه میشه بابا ببیند پسر دست و پا می زند
بنا نبود که آفت به باغ ما بزند

پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزند

خواهر نداشت بیکسی اش را به سر زند

پس داغ آب خواستنش فایده نداشت

بعضی ها ( روضه شهادت امام جواد ) گفتند یک ریسمانی به پای آقا جواد الائمه بستند

با ریسمان به باغ تنش را کشیده اند

یعنی سپر برای تنش فایده نداشت

این پسر همان آقایی است که گفت برای هر کسی میخواهی گریه کنی بگو حسین …

شکر خدا که بود کبوتر به کاظمین

وقت گریز آمده فبک علی الحسین

روضه امام جواد با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه

روضه امام جواد(ع) با نوای حاج محمد رضا طاهری

ای انس و جان گدای تو یا حضرت جواد با نوای حسین طاهری