ريان ابن الشبيب محمد حسین پویانفر

ريان ابن الشبيب محمد حسین پویانفر مداح اهل بیت علیهم السلام مداحی محرم ۹۸ به همراه متن شعر شب چهارم محرم ریحانه النبی و دانلود مداحی .

ريان ابن الشبيب
جدمون و غریب
گیرا بودم
ريان ابن الشبيب
اب و واسه حبیب
دیر اوردن
تو شیب گودال سرازیر شد
حسین پیر شد
اخ ته گودال
زمین گیر شد
حسین چیر شد
سر و بریدن
ولی دیر شد
حسین پیر شد

واویلا وای
واویلا وای
ريان ابن الشبيب
ذکر عم یجیب
می گفت زینب
ريان ابن الشبيب
رفته شیب الخزیب
زیر مرکب
بلا سر زیب آوردند
سر و بردند
زنا تو بیکسی مردند
سر رو بردند
واویلا وای
حرم سوخت وای پرم سوخت وای
خنجرم سوخت وای
مادرم سوخت خواهرم سوخت
ريان ابن الشبيب
می اومد بوی سیب از تو صحرا

ريان ابن الشبيب

من از خودم خسته شدم محمدحسین پویانفر

خوشا به حال خیالی محمدحسین پویانفر

ای دینم ای ائینم محمد حسین پویانفر