ریشه ی نخل امیدم کندند نوحه خوانی محرم کربلایی حنیف طاهری

 

ریشه ی نخل امیدم کندند
حال ایستاده به من میخندند
نه همین روح سجودم بودی
تو همه بود و نبودم بودی
بدنت سیر ز جانم کرده
این همه تیر کمانم کرده

 

نگاه مختصری کن به چشم های ترم

ای تو آیینه صفات حق/کربلایی حنیف طاهری : مدح حضرت زینب س