تو عاشقی چه حالیه تو عاشقی چه رازیه

حسینیا بگید حسن شب غریب نوازیه

روی سر من دست سایه ی کریمه

این عرض ارادت همه ی زندگیمه

بطلب منو بگو بیا تویی عشق کربلاییا

آخرش مدینه تو بقیع می خونن امام رضاییا

قربون کبوترای حرمت امام حسن

قربون این همه لطف و کرمت امام حسن

یا امام حسن آقا

تویی که ماه هر شبی تویی که ذکر هر لبی

شده فقط یه جلوه از صبر تو صبر زینبی

ای شیر جمل جنگ تو کرده چه غوغا

استاد اباالفضل علمداری آقا

چه دلاوری و چه یلی ولیعهد حضرت علی

به فدای قاسمت آقا تو خودت احلی من عسلی

شنیدم سجیتکم الکرم امام حسن

شما رو رها کنم کجا برم امام حسن

ضریح تو بنا میشه با چه شکوه و عزتی

دیدنیه تو حرم صف غذای حضرتی

هر زائر مشهد می خونه یاد حسن

رویایی میشه پنجره فولاد حسن

عاشق تو و مدینه ام و سر سفرتون میشینم و

مثل هر سال امسالم آقا میدی خرج اربعینمو

تو که آخر گره رو وا می کنی امام حسن

پس چرا امروز و فردا میکنی امام حسن

قربون کبوترای حرمت امام رضا

قربون این همه لطف و کرمت امام رضا

تو که آخر گره رو وا میکنی امام رضا

پس چرا امروز و فردا می کنی امام رضا