سبط پیمبر ای شاه بی سر

ذکر لب من غریب مادر

با هر سلام صبح من حس میکنم روبه حرم ایستاده ام

با تربتت یک قطعه از کربلا دارم تو سجاده ام

تو آسمانی تو بیکرانی من مرده اما تو جان جانی

لبیک ثارالله