هنوزم میسوزم به یاد خاطرات اربعین آقا
به یاد اون بهشت رو زمین آقا
سلام از بدترین نوکر به بهترین آقا
سلام ای
بهترین اتفاق زندگیم
خاطرات بوی سیب بچگیم
بوی سیب و حرم حبیب
یادش بخیر
یادش بخیر
تو موکبا با مادرم
یادش بخیر
رسیدم اربعین حرم
یادش بخیر
ضریح و اولین نگاه
یادش بخیر
دعا کمیل خیمه گاه
لاعشق الاحسین محیای محیا حسین