هر زیارت امام رضا(ع) یک میلیون حج قبول شده است

حجت الاسلام معاونیان در سخنرانی در مورد ثواب زیارت امام رضا علیه السلام، بیان کرد: هر زیارت امام رضا(ع) یک میلیون حج قبول شده است.

زیارت امام رضا علیه السلام حج قبول شده است.

یکی از رفقای ما اهل تهران است هر ماه میاد زیارت امام رضا علیه السلام
میگه رفتم زیارت سر فلکه حضرت دیدم  کسی حیران مانده متوجه شدم مشکلی داره
گفتم فلانی مشکلی داری؟
گفت آقا ولش کن.
گفت من اولین سفری بود که آمدیم مشهد.
ماشین من را دزد برده و همه چیزی که داشتم در این ماشین بوده.

گفتم بیا یک معامله ای بکنیم
شما ثواب زیارتتون رو بدین به من، در عوض من هم یک پیکان صفر براتون می خرم.

بردمشون ایران ناسیونال یک پیکان صفر براشون خریدم سندش به نامش زدم یکمی هم پول خرج سفر بهشون دادم.
تازه خانمه فهمید گله ای که از امام رضا علیه السلام داشته الکی بوده.

شبه ای درباره امامت امام رضا(ع)