سردار دلها خون شد دل ما
سنگینه داغت می باره اشک هام
آخر به آرزوت رسیدی
آخ غریبونه پر کشیدی
از دست های عمه سادات
شهد شهادت رو سر کشیدی
قوت قلب رهبر تو لحظه های آخر
آخ بمیرم تنت سوخت شدی شبیه مادرم
ادامه داره راهت فدای اون نگاهت
ای فخر مذهب الگوی مکتب
حاجت گرفتی از بی بی زینب
وقتی به خاک خون تپیدی
ارباب بی سرت رو دیدی
دنیا برات مثل قفس بود
آخر از این قفس پریدی
ای یاور رهبرم استوره ی کشورم
ای مقتدای همه مدافعان حرم

تا دنیا دنیاس عشقت تو دلهاس
رحمه الله عمی العباس
دستات رو خاک افتاد سردار
شبیه دست های علمدار
خیلی دلم گرفته واست
پیر و جون شدن عزادار
همه کفن می پوشیم
خونت رو پس می گیریم
چه خوبه با شهادت
توی این مسیر بمیریم
ادامه داره راهت
فدای اون نگاهت