تا عکس ضریحو بغل می کنم
***
تا عکس ضریحو بغل می کنم
سکوتم پایین پا رو حس می کنه
.
همین اشک شوق سرازیر شده
بهم نور تو منعکس می کنه
.
امشب شب عشق و شب شوره
امشب همه دنیا پر از نوره
.
یه قنداقه که رو دستای مهتابه
همه میگن علی اکبر بلاگردون اربابه
.
ای جان علی اکبر علی اکبر علی اکبر
جانان علی اکبر علی اکبر علی اکبر
.
بذار چیزی از داغ عشقت نگم
میدونی خودت حرف ناگفته مو
.
تو آغوش امن نگاهت بگیر
گرفتاری حال آشفته مو
.
ارباب چقدر امشب دلش شاده
شاهه براش اومد یه شاهزاده
.
ندا اومد یه بار دیگه
به دنیا اومده حیدر
.
همونی که جوونی شه
جوونی های پیغمبر
.
ای جان علی اکبر علی اکبر علی اکبر
جانان علی اکبر علی اکبر علی اکبر
.
.
.
دل و دین و عقل و هوشم همه را به باد دادی
ز کدام باده ساقی به من خراب دادی ؟
.