تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه

قصه ی ما اینجوری تموم نمیشه

نمی مونه دنیا اینجوری همیشه

قلب عاشق چشم به راه تو می شینه

تا که اون روز رو ببینه

که شروع زندگیشه

تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه

آقا بی تو دردامون نداره تسکین

درد غربت توی روزگار غمگین

آخر روزی میرسه که تو میایی

میرسه روز رهایی

پر لحظه های شیرین

تو میای و همه دنیا بوی گل می گیره و

تو میای و دیگه غم سراغ دل نمیره و

تو میای و همه بندامون رها میشه و

تو میای و دلم وا میشه

تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه

وقتی لب هام واسه تو دعا میخونه

“اللهم” میشه شعر عاشقونه

با رویای گل نرگس نگاهت

با خیال روی ماهت

می گیرم دلم بهونه

تو میای و زمین مثل آسمون میشه و

تو میای و لبامون ترانه خون میشه و

تو میای و دوباره دعا ، دعا میشه و

تو میای و دلم وا میشه

تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه

لبم مشغول آل یاسین و

دلم مشغول عشقه تو سینم

من از بس چشمم گشته دنبالت

رو ابرا رد پاهاتو می بینم

نگاهم از بارون نشونتو می گیره

یه عمره دل هامون بهونتو می گیره

تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه

می بندم عهدی تا قیامت

با دلی که از عشقت پریشونه

نوشتم مهدی روی قلبم تا

بدونن صاحب داره این خونه

محاله تا هستم از عشق تو جدا شم

محاله تا امروز تو رو ندیده باشم

تو میای و همه دنیا بوی گل می گیره و

تو میای و دیگه غم سراغ دل نمیره و

تو میای و همه بندامون رها میشه و

تو میای و دلم وا میشه

تو میای و همه دردامون دوا میشه و

تو میای و دلا خونه ی خدا میشه و

تو میای و همه دنیا با صفا میشه و

تو میای و دلم وا میشه