دل و دلدارم یار وفا دارم

میدونی دلم اسیر قدمت خیلی دوست دارم

مستیم امشب میگذره بازم از هم

اومد تکرار علی و محمد

میمونه دل پای تو بی برو برگرد

همه جا بار توام همه جا پای منی

تو انیس قلب شیدای منی

دیگه غصه ندارم تا گرفتار توام

آره تو درمون من بیمار توام

مولا مولا یا اباصالح

مولا مولا یا اباصالح