سرو روان من علی مداحی شهادت حضرت علی اکبر شور روح الله بهمنی

 

سرو روان من علی
ارام جان من علی
روح و روانم
باغ و خزان من علی
تاب و توان من علی
تازه جوانم

 

دنیا برای سینه زن یه زندونه بهمنی
سقای کودکان بر لب رسیده جانم+دانلود