سر فدای حسین – مداحی شب ششم محرم – پویانفر

 

سر فدای حسینه و
غم برای حسینه و
من تو کشتی عمه حسینم

عشق بی تکراری : پویانفر

شب ششم محرم/هیئت مکتب الزهرا(س)