سلام اى تكيه گاه امت – مداحی محمود کریمی – مداحی امام عصر عج
سلام ای نور بی نهایت
الهی هرکجاکه هستی
آقاجانم سرت سلامت
شب قدره دلم گرفته
دلا زانو غم گرفته
نمیبخشه خدا کسی که
شمارو دست کم گرفته
یا صاحب الزمان

سلام اى تكيه گاه امت

مداحی امام عصر عج منصور ارضی / جلد هر بامی شدن جز دردسر چیزی نداشت

دانلود مداحی محمود کرمی هوای توبه