سلام ای آقا یکساله که روز و شب به فکر کربلام
سلام ای آقا نوشتی برام که اربعین حرم بیام
سلام عشق من سلام ای تموم زندگی سینه زن
سلام عشق من دعا کن برای ظهور حجت بن الحسن
تمام دنیا داره مشایه رو می بینه
لشکر صاحب الزمان لشکر اربعینه
عشقه عشقه عشق
نوره نوره نور