سلام ای پناه دل شیعه ها
بازم عالمی مبتلای شما
به شوق وصال حریم شما
دل شیعه ها راهی سامرا
آقا از سر لطفتون خیلیا
کبوتر شدن تا حرم پر زدن
شنیدم من از تک تک زائرا
به لطف شما کربلا اومدن
امیر دل مومنینی فدایی قرآن و دینی
شما بانی روضه ی اربعینی