سینه زنا با همدیگه دارند قرار نوکری – مداحی محرم – حسین سیب سرخی

تو روضه هات آقا چه خوبه روزگار نوکری

همیشه دوست دارم برات دم غروب گریه کنم

همه ی سعیم همینه واسه تو خوب گریه کنم

پره یه تصویریه قاب لحظه های من

کاش برسه آقا حرم صدای من

 

سرانجام «سر» مبارک امام حسین(ع) سخنرانی و مداحی محرم

دانلود شور دوباره فکر و خیال یه دنیا از تو سوال حسین سیب سرخی