شبیه اسفنده به روی آتیشم
تو روضه ها هرجا بیتاب حرم میشم
مگه اقا مجنونم
حرارت تو خونم
خواهشم هر لحظه
همینه اقا جونم
حسین
تو منو کی میبری کربلا
چاره عالم تو
من هم یه بیچاره
بارون رحمتت
رو سرم میباره
نفس تو واسم
گرم استغفاره
رو سیاهی هم عالمی داره
بدا رو هم میخری با وفا
بگو منو کی میبری کربلا