من مینویسم اسمتو با اشک
کمه برای تو یک دریا اشک
من اومدم بذاری گریه کنم
تو روضه هات بگیری از ما اشک
اشک روضه نمک زندگی سینه زناس
تو سر دادی که الان اقا سرما بالاست
من از غم تو خاطره دارم
با پرچمت خاطره دارم
من بیشتر از تمومی عمرم
با محرم تو خاطره دارم
غرق اهم یا رفیق من لا رفیقه له
بی پناهم یا شفیق من لا شفیق له