شب دومادی فاتح خیبر شده
نوعروس علی حضرت کوثر شده
میخونه آسمون برا رنگـین کمــون
قصــــــه ی لیـلــــی و مـجــــنون
تو دو عــــالم امشب شب عیــده
مـرتـضـــــی بر آرزوش رسیـــد
شیعـیــــان امشب بریم مدینــــه
آخــــه پیغمبــــــر ولیــــمه میده
علی خوشحاله فقط می خنده
حنا تو دست زهرا میبنده
مرتضی الحق که خوش پسنده
آقا دوماد علی
شاخه شمشاد علی
علیا یا علی(۴بار)
ذکر ما ناد علیه(۲بار)
سفره عقدشون پهنه تو عرش خدا
قند میسابه جبریل
رو سر این عاشقا
خطبه خونش خداست شاهدش مصطفاست
عقدشون تو آسموناست
گفته با زهرا خدای عالم
در حضور پیغمبر خاتم ای عروس خانم بنده وکیلم تَورو به عقد علی درآرم
با اجازه از خدای اعظم
با اجازه از رسول اکرم
از ته قلبم بله رو میگم(کلّ
آقا دوماد علی شاخه شمشاد
علی علیا یا علی(۴بار)
ذکر ما نادعلیه(۲بار)
داره این نوعروس زیر لبش زمزمه
شد علی از امشب تاج سر فاطمه
خنده روی لباست
درد عالم دواست
تو جنان عروسی برپاست
علی بی همتاست بگید ماشا…
خوشگل و زیباست بگید ماشا….
فاطمه خوب دید علی رو گفتش
خوش قد وبالاست بگید ماشا…/ فاطمه گفت مرتضی عزیزم/بعد از این تو خونه ات کنیزم/زندگیمو من به پات میریزم/ آقا دوماد علی شاخه شمشاد/ علی علیا یا علی(۴بار)/ ذکر ما نادعلیه(۲بار)/ فاطمه مهریه ش ولایت حیدره/ بانگاه اول از علی دل میبره/عشقشون با صفاست/ جنس عشق خداست/ عشقشون خدایی زیباست/ فلب زهرا گشته جای حیدر/ زیر لب داره نوای حیدر/ گفته احمد با شاخه یاسش/ الهی پیرشی به پای حیدر/ عشقشون الحق نظیر نداره/زندگیشون آغاز بهاره/نسل این دونسله موندگاره/ آقا دوماد علی شاخه شمشاد/ علی علیا یا علی(۴بار)/ ذکر ما نادعلیه(۲بار).