شب سروره شب عروسی مولودی ازدواج حضرت علی و زهرا حاج حسن خلج

.

شب سروره شب عروسی
دعوتیم امشب ، همه عروسی
شب سرور و شبِ روبوسی
دعوتیم امشب ، همه عروسی

شب وصال دوتا دلدادِ
دلِ تموم ملائک شادِ
زهرا عروس و علی دامادِ
علی ، علی ، علی ، زهرا ، زهرا …

مولا سبقت از همه گرفته
بله رو از فاطمه گرفته

علی به فاطمه دل می بازه
خونۀ عشق و براش میسازه
خدا به هر دوتاشون می نازه
علی ، علی ، علی ، زهرا ، زهرا …

داماد قشنگه ، هزار ماشاالله …
به پایِ هم پیر بشن ایشاالله …

صورتاشون بهتر از آفتابِ
چراغ محفلشون مهتابِ
مهریۀ بی بی زهرا آبِ
علی ، علی ، علی ، زهرا ، زهرا …

ذکرِ فرشته امشب همینه
عروس خانم رفته گل بچینه 2

سندِ عقد علی و زهرا
اومده از دل عرشِ اعلا
خود خدا اونُ کرده امضاء
علی ، علی ، علی ، زهرا ، زهرا …

.

مثل شب های قدر بس که امشب مهمه مداحی  زمینه شهادت امام جواد سید مجید بنی فاطمه

مراسم هفتگی هیئت آل یاسین