شب عشقه به خدا، همه بچه شیعه ها

خبر خوش ببرید، برای امام رضا

شادی لب بومه، میلاد خانومه

دست همه به دامن حضرت معصومه

عِطر کوثر یا معصومه، روح محشر یا معصومه

یا فاطمه یا فاطمه یا معصومه

زیر سقف آسموون، می خونن پیر جوون

دوباره به شهر قم، پل زده رنگین کمون

مدینه غوغا شد، غرق تبلا شد

مثل شب تولد حضرت زهرا شد

غرق در شور یا معصومه، شد بیت النور یا معصومه

یا فاطمه یا فاطمه یا معصومه

همه مات کرمش، مست عطر قدمش

پادشاهی می کنن، خادم های حرمش

زمین چراغونه، ستاره بارونه

شب های مژده دادن به نجمه خاتون

عشق زینب یا معصومه ، امشب هر شب یا معصومه

یا فاطمه یا فاطمه یا معصومه