شهید گمنام خوشنام تویی گمنام منم – محمود کریمی – مداحی جبهه و جنگ

کسی که لب زد برجام تویی-ناکام منم-گمنام منم

شهید گمنام خوشنام تویی-گمنام منم

کسی که لب زد برجام تویی-ناکام منم-گمنام منم

استخونات عصای دست افتاده هات

چراغ روشن تا خدا

شبیه مهر کربلاست

بوی تنت میگه حسین

پیرهنت میگه حسین

اومدنت میگه حسین

خاک بدنت میگه حسین حسین

تویی برنده زنده تویی مرده منم

تو افتادی و بی تو زمین خورده منم

کی میدونه چی مونده از تو زیرخاک

نه ردی مونده نه پلاک

حسابت شده پاک پاک

کشور تو میگه حسین

رهبر تو میگه حسین

مادر تو میگه حسین

خاکستر تو میگه حسین

بوی تنت میگه حسین

پیروهنت میگه حسین…

اومدنت میگه حسین

خاک بدنت میگه حسین حسین

شکوه خورشید جاوید تویی ، فانی منم

تویی رها و محبوس زندانی منم

اومدی تا بگیری امشب دستمو

ببینی قلب خستمو

واکنی چشم بستمو

گفتی و ما می گیم حسین

مثل شما می گیم حسین

با شهدا می گیم حسین

تا کربلا می گیم حسین

بوی تنت میگه حسین

پیروهنت میگه حسین…

اومدنت میگه حسین

خاک بدنت میگه حسین حسین

 

دانلود مداحی هوای توبه محمود کریمی

مداحی جبهه و جنگ میثم مطیعی