شوری برپا شده عالم شده حیران مداحی نریمانی نوحه حضرت علی اکبر ع

 

شوری برپا شده عالم شده حیران
اقا بده رخصت بر خیل محبان
اقا بده رخصت تا سوی تو آيیم
از مرز شلمچه چزابه و مهران

 

شب نهم دهه اول محرم ۹۸ در هیئت فداییان حسین اصفهان

سیاه چشم و کشیده ابرو : نریمانی