آرامش یعنی زیر بارون بری دم ایوون بگن شده مجنون

آرامش یعنی بزنی پر کجا دور دلبر کیه آقام حیدر

به خدا آماده سربازیم جونمم ازم بگیره راضیم

راضیم راضیم راضیم

یا علی یا علی یا علی

خوشبختی یعنی که ارادت داری به ولایت خوشا به سعادت

خوشبختی یعنی آقام حیدر نگات کنه بیشتر بهت بگه نوکر

یا علی ذکر خداحافظیم جونمم ازم بگیره راضیم

راضیم راضیم راضیم

یا علی یا علی یا علی

دلتنگی یعنی که خرابم نجف شده خوابم حرم تب و تابم

دلتنگی یعنی بی هوا رفت دلم به خدا رفت بازم کربلا رفت

یه نگا کن به دل پروازیم جونمم ازم بکیره راضیم

راضیم راضیم راضیم

یا علی یا علی یا علی

آرامش یعنی یه خیابون بازم زیر بارون یه دل دوتا ایوون

آرامش یعنی یه زیارت بیام زیر سایت باشم تا قیامت

اربعینا از قلم نندازیم جونمم ازم بگیری راضیم

راضیم راضیم راضیم

یا حسین یا حسین یا حسین