این عشقی که به سر من افتاده

واسه همین حالا نیست ازلیه مادرزاده

هر کی شد خراب حسین آباده

برکت اشک مارو خود بی بی زهرا داده

دنیا ارزشی نداره سینه زن

خودت برا کسی خراب نکن

بهترین رفیقتم یه روز میره

رو کسی بجز حسین حساب نکن

همه دین و دنیا حسین

خیلی تورو میخوام حسین

همیشه بدهکارتم آقام آقام آقام حسین