این عشقی که به سر من افتاده
واسه همین حالا نیست از علیه مادر زاده
هرکی شد خرابِ حسین ، آباده
برکت اشک مارو خود بی بی زهرا داده
دنیا ارزشی نداره سینه زن
خودتو برای کسی خراب نکن
بهترین رفیقتم یه روز میره
روکسی به جز حسین حساب نکن