بارون که بباره زندگیم جون میگیره شب روضس داره بارون میگیره

بارون که بباره به همه جا میباره هم به خشکی هم به دریا میباره

رحمت واسعه امام حسین همه ای ، رحمت واسعه امام حسین همه ای

همه دوستت دارن همه خاطر خواتن ارمنی ها هم سر سفره سقاتن

یه مسیحی میگفت یا اباعبدالله زن بچم تا ابد از فدایی هاتن

بارون که بباره درد من میشه درمون مستجاب دعای زیر بارون

بارون که بباره رزق اشکم رو میدن انگاری که منو از نو خریدن

پسر فاطمه ای امام حسین همه ای ، پسر فاطمه ای امام حسین همه ای

همه از دست تو مهربونی دیدن خاک پاک صحن تو آسمونی دیدن

خوشبحال هرچی پیر غلام هایی که کربلاتو یاحسین تو جوونی دیدن

بارون که بباره زنده میشم با گریه ، گریه ای که میشه نذر رقیه

بارون که بباره نفسم تازه میشه موج عشق که بی اندازه میشه

آخر عاطفه ای امام حسین همه ای ، آخر عاطفه ای امام حسین همه ای

پسر فاطمه ای امام حسین همه ای

روضه هات رویایی روضه غوغا میشه هیئت ما پنجرش وقتی که وا میشه

گنبدت معمومه پرچمت میرقصه گنبد عباستم داره پیدا میشه