بال و پر بده آقا از قفس بگیرم پر
خوش به حال اونی که سر بده برا دلبر
آرزوم اینه با نگاه تو عاشقت بشم امیرم
آرزوم اینه سر رو زانوی تو بذارم و بمیرم
آرزوم اینه کربلامو از دست مادرت بگیرم

تموم آرزومون شهادته شهادت
تموم آبرومون ولایته ولایت

نوکری اربابو مدیون توام مادر
اشک دیده هام تنها آبروه تو محشر
اشک دیده هام هدیه بی بی فاطمه است به این نوکر
اشک دیده هامو ذخیره کن واسه غربت محشر
اشک دیده هامو ذخیره کن تو محرما مادر

دلم گرفته برا زیارت حرم آقا
با لشکر شهدا بیام به کربلا آقا
تموم آرزومون شهادته شهادت
تموم آبرومون ولایته ولایت

دوباره شد غوغایی شهید گمنام آوردن
بسیجیای خمینی دلارو کربلا بردن
خالیه جاتون ای شهیدایی که همیشه هستید زنده
خالیه جاتون ای کسایی که برا خدا بودید بنده
ما فدائیان هستیم همیشه از شهدامون شرمنده

خط مقدم ما حریم بی بی زینبه
مدافع حرمم دلم پر از تاب و تبه