با دستای بسته اومدین

با بال شکسته اومدین
سلام شهدا خوش اومدین۳

خوش اومدین به شهری که
غروب گرفته روزشو
تازه شده داغ کسی
که داد پسر جوونشو
کدومتون نمیبینین
مادر قد کمونشو

این روزا انگاری
میخوره دین ما محک
ای سفره ما را نمک
مثل شما ما میخونیم
یا لیتنا کنا معک

«یا لیتنا کنا معک»

غم و قید دنیا رو زدین
جوون مردی رو بلدین
سلام شهدا خوش اومدین۳

با دستای بسته اومدین
با بال شکسته اومدین
سلام شهدا خوش اومدین۳

خوش اومدید به شهری که
دلاوراش شهید شدن
پدر و مادراشون از
غصه ها مو سپید شدن
قوت قلبید شما به
اونا که نا امید شدن

این روزا انگاری
شرایط حساسیه
پس موقع غواصیه
با دست بسته عاشقی
این منطق عباسیه

«عباس علمدار حسین»

بالا ترین سعادته
فضیلته،لیاقته
آرزومون شهادته

به ما شماها یاد دادید
پای ولایت بمونیم
ریشه هرچی غاصبه
از اصل و بن بسوزونیم
منتظر منتقمِ
حضرت زهرا بمونیم

آقا میاد و بعد
داعشو آتیش میزنیم
ریشه ظلمو می کنیم
ما منتقم های حسینِ
تشنه بی کفنیم

«غریب‌حسین‌ غریب‌حسین»