با یاد کوچه ، شهر حلبچه

هیئتی ها رو میکشه ، یاد شلمچه

روی پلاک بسیجی ها خدا نوشته

یا فاطمه ام الشهدا فوق بهشته

اوج سعادت مردن با شهادت

شب های هیئت ، این شده منت

سینه زدن با ذکر آوینی و همت

توی کوچه های شهرما بوی شما نیست

نه بوی شما حتی که بوی خدا نیست

باغ شقایق ، گل های عاشق

کاشکی بشیم برا شهادت ماها لایق

حالی میده جون دادن توی مثلث غم

یا فاطمیه ، یا رمضان یا تو محرم