بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
دیرشده دیگه من می میرم
مثل تو بی کفن می میرم