به نام نامی اعلا علی مولا
به نام همسر زهرا سلام الله
همان که درک مقامش نشد ممکن
همان که نص کلامش کلام الله
علی مولای قنبر شیر غضنفر
علی عشق خدا و جان پیامبر
علی بابای شیعه