بی قرار توام ودر دل تنگم گله هاست
حسرت روز و شبم زیارت کرب و بلاست
از تو دور افتادم خیلی وقته آقا
حرم و دلتنگی خیلی سخته آقا
حرمت بودم یاحسین ای کاش
بیخیال همه عالم تو رفیقم باش
کمکم کردی توی هر سختی با توبودن یعنی ته خوشبختی