حسین وای حسین وای کربلا

حرم پاداش نوکریم

حرم خونه مادریم

حرم اربعینش با صفا تره

حسین خیلی مردی آقا

بازم دعوت کردی آقا

خودت کاری کردی که آبروم نره

آقا بنویس بازم بیام

تو حرم بدم سلام

به علی اکبرت

منو هر جوری شده آقا برسون به کربلا

تو رو جون مادرت

حسین وای حسین وای کربلا

بازم مستی و شور و شین

به لب لبیک یا حسین

میگیم موکب موکب

جان اقام حسین

بازم شد خوش بحال ما

رسید تحویل سال ما

میریم مهمونی پیش امام حسین

اقا زائرا پیاده ها

از نجف تا کربلا

با دعای فاطمه

همه همسفر با خواهرت با نگاه دخترت

دلامون پر از غمت

حسین وای حسین وای کربلا

رسید زینب با کوه غم

رسید اما با قد خم

میگه داداش غرق اه و ناله ام

ببین غصه خوردم حسین

ببین بی تو مردم حسین

داداش شرمنده که بی ستاره ام

داداش تو خرابه جون سپرد

اخه تازیونه خورد

اون سه ساله دخترت

داداش دل مادرم شکست

نبودی سرم شکست

روی نیزه بود سرت

حسین وای حسین وای کربلا