ای جنون آمیز باده ی لبریز شور رستاخیز یا اباعبدالله

صوت ربانی عمر طولانی ذکر طوفانی یا اباعبدالله

روح دریایی اوج زیبایی فکر رویایی یا اباعبدالله

این دل بی دل نکن بی منزل نکن

دستمو ول نکن دلهره میگیرم

اوج آرامشم قربونت بشم

منت میکشم بی حرم میمیرم

ای جانم یاحسین جانم یاحسین جانم یاحسین

حضرت ساقی و هو الباقی می عشاقی

مزه انگور ای شراب شور مقصد و منظور یا اباعبدالله

مستی محزون یار گندم گون لیلی مجنون یا اباعبدالله

تب مسیحا تویی مه سیما تویی طعم حلوا تویی دلبر شیرینم

اصلا نیت تویی اولویت تویی اصل تربت تویی دین و آیینم

ای جانم یاحسین جانم یاحسین جانم یاحسین